Teresboro palivarkas bei jo savininkai Strumylai.

Kiekvienais metais su gretimų sodybų kaimynais ir bendruomenės nariais bandome aptvarkyti netoliese esančią istorinę 1863 m sukilimą menančią vietą. Vis tikimės didesnio valdžios, urėdijos ir Anykščių regioninio parko direkcijos dėmesio. Gal jie kada nors taip pat pastebės šią Lietuvos istorijai gana svarbę vietą. Informacija apie ją: 

Viensėdis turėjo du pavadinimus: Dilių sodybą vadino Teresboru, o likusias tris sodybas – Knebiais.

XIX a. minimas Teresboro palivarkas bei jo savininkai Strumylai.

Ramuldavos miške šalia Teresboro palivarko 1863 m. balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje, apie 10 dienų, buvo 1863 metų sukilėlių stovyklos ir karinių pratybų vieta. Sukilimo vyriausiasis vadas Zigmantas Sierakauskas (1826–1863) čia buvo subūręs apie 2500 savanorių sukilėlių – didžiausią vienoje vietoje XIX a. antrojoje pusėje sutelktą sukilėlių kariuomenę.

Iš Teresboro sukilėliai pradėjo savo didįjį žygį: 1863 m. gegužės 3 d. kariuomenė išsisklaidė ir, siekdama išplėsti sukilimą, skirtingais keliais patraukė Dinaburko (dabar – Daugpilis, Latvija) link: kairįjį flangą Boleslovas Kajetonas Kolyška (1837–1863) vedė Kupiškio ir Biržų kryptimi, dešinįjį kunigas Antanas Mackevičius (1828–1863) vedė tiesiai į Zarasus, o centrinė būrio dalis su Z. Sierakausku pajudėjo Kamajų ir Rokiškio link.

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 35 gyventojai, Strumilų, Medišauskų, Sabaliauskų ir Vijeikių šeimos, visi kalbėjo daugiausia lenkų kalba. 1938 m. Knebių kaimas kartu su Bronislavos palivarku išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Knebių (Teresboro) buvo ištremti į Sibirą 7 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į L. Giros kolūkį, vėliau priklausė „Auksinės varpos“, „Už taiką“ kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo. Apie 1975 m. kaimo sodybos sunyko, liko pavieniai seni sodybviečių medžiai. 1978 m. kaimo teritorija buvo užsodinta mišku.

Priklausė Inkūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

1863 m. sukilėlių stovyklavietei atminti miško aikštelėje prie kelių sankryžos pastatytas masyvus akmeninis paminklas (1985 m.), akmens priekinėje pusėje iškaltos ginklus – ištiesintą dalgį ir šakes laikančios rankos ir įrašas: „1863 sukilėlių stovykla“.

Knebiuose 1932 m. gimė agronomas pedagogas Bronius Sabaliauskas.

Susisiekime